Ngày

Giờ

Đội

Kết quả

Đội

Trực tiếp

25/11/19

15:00

Malaysia

1 - 1

Myanmar

VTV2

25/11/19

15:00

Việt Nam

6 - 0

Brunei

VTV6

25/11/19

19:00

Philippines

1 - 1

Campuchia

VTV6

26/11/19

15:00

Thái Lan

0 - 2

Indonesia

VTV6

26/11/19

19:00

Lào

0 - 0

Singapore

VTV6

27/11/19

15:00

Myanmar

2 - 1

Philippines

VTV6

27/11/19

19:00

Campuchia

5 - 0

Timor-Leste

VTV6

28/11/19

15:00

Việt Nam

6 - 1

Lào

VTV6

28/11/19

15:00

Brunei

0 - 7

Thái Lan

VTV6

28/11/19

19:00

Singapore

0 - 2

Indonesia

VTV6

29/11/19

15:00

Timor-Leste

1 - 3

Myanmar

VTV6

29/11/19

19:00

Philippines

1 - 0

Malaysia

VTV6

01/12/19

15:00

Lào

3 - 0

Brunei

VTV6

01/12/19

15:00

Thái Lan

3 - 0

Singapore

VTV6

01/12/19

19:00

Việt Nam

2 - 1

Indonesia

VTV6

02/12/19

19:00

Malaysia

4 - 0

Timor-Leste

VTV6

02/12/19

19:00

Myanmar

2 - 1

Campuchia

VTV6

03/12/19

15:00

Lào

0 - 2

Thái Lan

VTV6

03/12/19

19:00

Singapore

0 - 1

Việt Nam

VTV6

03/12/19

19:00

Indonesia

8 - 0

Brunei

VTV6

04/12/19

15:00

Campuchia

3 - 1

Malaysia

VTV6

04/12/19

15:00

Timor-Leste

1 - 6

Philippines

VTV6

05/12/19

15:00

Brunei

0 - 7

Singapore

VTV6

05/12/19

15:00

Indonesia

4 - 0

Lào

VTV6

05/12/19

15:00

Việt Nam

2 - 2

Thái Lan

VTV6

07/12/19

15:00

Myanmar

2 - 4

Indonesia

Bán Kết 1

07/12/19

19:00

Việt Nam

4 - 0

Campuchia

Bán Kết 2

10/12/19

15:00

Campuchia

2(4) - 2(5)

Myanmar

Hạng Ba

10/12/19

19:00

Việt Nam

3 - 0

Indonesia

Chung Kết