Ngày

Giờ

Bảng

Đội

Kết quả

Đội

Trực tiếp

05/09/19

12:30

A

Guam

0 - 1

Maldives

VTC1

05/09/19

15:30

H

Triều Tiên

2 - 0

Li Băng

VTC1

05/09/19

16:00

F

Mongolia

1 - 0

Myanmar

Highlight bóng đá

05/09/19

18:10

B

Đài Loan

1 - 2

Jordan

VTC1

05/09/19

18:30

A

Philippines

2 - 5

Syria

Highlight bóng đá

05/09/19

18:30

C

Campuchia

1 - 1

Hồng Kông

VTC1

05/09/19

18:45

D

Singapore

2 - 2

Yemen

Highlight bóng đá

05/09/19

19:00

G

Thái Lan

0 - 0

Việt Nam

Highlight bóng đá

05/09/19

19:30

G

Indonesia

2 - 3

Malaysia

Highlight bóng đá

05/09/19

21:00

E

Ấn Độ

1 - 2

Oman

Highlight bóng đá

05/09/19

21:00

D

Palestine

2 - 0

Uzbekistan

VTC1

05/09/19

21:00

F

Tajikistan

1 - 0

Kyrgyzstan

VTC1

05/09/19

21:00

H

Sri Lanka

0 - 2

Turkmenistan

VTC1

05/09/19

23:30

C

Bahrain

1 - 1

Iraq

VTC1

05/09/19

23:30

E

Qatar

6 - 0

Afghanistan

Highlight bóng đá

06/09/19

00:00

B

Kuwait

7 - 0

Nepal

VTC1

10/09/19

12:30

A

Guam

1 - 4

Philippines

Highlight bóng đá

10/09/19

16:00

F

Mongolia

0 - 1

Tajikistan

VTC1

10/09/19

18:00

A

Maldives

0 - 5

Trung Quốc

VTC1

10/09/19

18:10

B

Đài Loan

0 - 2

Nepal

VTC1

10/09/19

18:30

C

Campuchia

0 - 1

Bahrain

VTC1

10/09/19

18:30

F

Myanmar

0 - 2

Nhật Bản

Highlight bóng đá

10/09/19

18:45

D

Singapore

2 - 1

Palestine

Highlight bóng đá

10/09/19

19:00

C

Hồng Kông

0 - 2

Iran

Highlight bóng đá

10/09/19

19:00

D

Yemen

2 - 2

Saudi Arabia

Highlight bóng đá

10/09/19

19:00

E

Afghanistan

1 - 0

Bangladesh

VTC1

10/09/19

19:30

G

Indonesia

0 - 3

Thái Lan

Highlight bóng đá

10/09/19

19:45

G

Malaysia

1 - 2

UAE

Highlight bóng đá

10/09/19

21:00

H

Turkmenistan

0 - 2

Hàn Quốc

Highlight bóng đá

10/09/19

21:00

H

Sri Lanka

0 - 1

Triều Tiên

VTC1

10/09/19

22:30

B

Kuwait

0 - 3

Australia

Highlight bóng đá

10/09/19

22:30

E

Qatar

0 - 0

Ấn Độ

VTC1

10/10/19

15:30

B

Australia

5 - 0

Nepal

VTC1

10/10/19

17:35

F

Nhật Bản

6 - 0

Mongolia

VTC1

10/10/19

18:00

H

Hàn Quốc

8 - 0

Sri Lanka

VTC1

10/10/19

19:00

A

Trung Quốc

7 - 0

Guam

VTC1

10/10/19

19:00

A

Syria

2 - 1

Maldives

VTC1

10/10/19

19:00

C

Iraq

2 - 0

Hồng Kông

VTC1

10/10/19

20:00

E

Bangladesh

0 - 2

Qatar

VTC1

10/10/19

20:00

G

Việt Nam

1 - 0

Malaysia

VTC1

10/10/19

20:30

C

Iran

14 - 0

Campuchia

VTC1

10/10/19

21:30

D

Uzbekistan

5 - 0

Yemen

VTC1

10/10/19

21:30

E

Oman

3 - 0

Afghanistan

VTC1

10/10/19

21:30

F

Kyrgyzstan

7 - 0

Myanmar

VTC1

10/10/19

22:25

D

Saudi Arabia

3 - 0

Singapore

VTC1

10/10/19

23:00

B

Jordan

0 - 0

Kuwait

VTC1

10/10/19

23:00

G

UAE

5 - 0

Indonesia

VTC1

10/10/19

23:00

H

Li Băng

2 - 1

Turkmenistan

VTC1

15/10/19

15:00

F

Mongolia

1 - 2

Kyrgyzstan

VTC1

15/10/19

15:30

H

Triều Tiên

0 - 0

Hàn Quốc

VTC1

15/10/19

18:10

B

Đài Loan

1 - 7

Australia

VTC1

15/10/19

18:30

A

Philippines

0 - 0

Trung Quốc

VTC1

15/10/19

18:30

C

Campuchia

0 - 4

Iraq

VTC1

15/10/19

18:45

D

Singapore

1 - 3

Uzbekistan

VTC1

15/10/19

19:00

A

Guam

0 - 4

Syria

VTC1

15/10/19

19:00

F

Tajikistan

0 - 3

Nhật Bản

VTC1

15/10/19

19:00

G

Thái Lan

2 - 1

UAE

VTC1

15/10/19

19:30

G

Indonesia

1 - 3

Việt Nam

VTC1

15/10/19

20:30

E

Ấn Độ

1 - 1

Bangladesh

VTC1

15/10/19

21:00

D

Palestine

0 - 0

Saudi Arabia

VTC1

15/10/19

21:00

H

Sri Lanka

0 - 3

Li Băng

VTC1

15/10/19

23:00

B

Jordan

3 - 0

Nepal

VTC1

15/10/19

23:30

C

Bahrain

1 - 0

Iran

VTC1

15/10/19

23:30

E

Qatar

2 - 1

Oman

VTC1

14/11/19

18:00

A

Maldives

1 - 2

Philippines

VTC1

14/11/19

21:00

A

Syria

2 - 1

Trung Quốc

VTC1

14/11/19

23:00

B

Kuwait

9 - 0

Đài Loan

VTC1

14/11/19

23:00

B

Jordan

0 - 1

Australia

VTC1

14/11/19

19:00

C

Hồng Kông

0 - 0

Bahrain

VTC1

14/11/19

21:00

C

Iraq

2 - 1

Iran

VTC1

14/11/19

19:00

D

Uzbekistan

2 - 3

Saudi Arabia

VTC1

14/11/19

22:00

D

Yemen

1 - 0

Palestine

VTC1

14/11/19

21:00

E

Afghanistan

1 - 1

Ấn Độ

VTC1

14/11/19

22:00

E

Oman

4 - 1

Bangladesh

VTC1

14/11/19

18:18

F

Kyrgyzstan

0 - 2

Nhật Bản

VTC1

14/11/19

17:30

F

Myanmar

4 - 3

Tajikistan

VTC1

14/11/19

19:45

G

Malaysia

2 - 1

Thái Lan

VTC1

14/11/19

20:00

G

Việt Nam

1 - 0

UAE

Highlight bóng đá

14/11/19

18:05

H

Turkmenistan

3 - 1

Triều Tiên

VTC1

14/11/19

20:00

H

Li Băng

0 - 0

Hàn Quốc

VTC1

19/11/19

18:00

A

Maldives

3 - 1

Guam

VTC1

19/11/19

18:00

A

Syria

1 - 0

Philippines

VTC1

19/11/19

23:00

B

Jordan

5 - 0

Đài Loan

VTC1

19/11/19

16:00

B

Nepal

0 - 1

Kuwait

VTC1

19/11/19

21:00

C

Iraq

0 - 0

Bahrain

VTC1

19/11/19

19:00

C

Hồng Kông

2 - 0

Campuchia

VTC1

19/11/19

22:00

D

Yemen

1 - 2

Singapore

VTC1

19/11/19

19:00

D

Uzbekistan

2 - 0

Palestine

VTC1

19/11/19

22:00

E

Oman

1 - 0

Ấn Độ

VTC1

19/11/19

21:00

E

Afghanistan

0 - 1

Qatar

VTC1

19/11/19

21:00

F

Kyrgyzstan

1 - 1

Tajikistan

VTC1

19/11/19

17:30

F

Myanmar

1 - 0

Mongolia

VTC1

19/11/19

19:45

G

Malaysia

2 - 0

Indonesia

VTC1

19/11/19

20:00

G

Việt Nam

0 - 0

Thái Lan

Highlight bóng đá

19/11/19

18:00

H

Turkmenistan

2 - 0

Sri Lanka

VTC1

20/11/19

00:00

H

Li Băng

0 - 0

Triều Tiên

VTC1

26/03/20

18:00

A

Philippines

... - ...

Guam

VTC1

26/03/20

18:00

A

Trung Quốc

... - ...

Maldives

VTC1

26/03/20

18:00

B

Australia

... - ...

Kuwait

VTC1

26/03/20

18:00

B

Nepal

... - ...

Đài Loan

VTC1

26/03/20

18:00

C

Iran

... - ...

Hồng Kông

VTC1

26/03/20

18:00

C

Bahrain

... - ...

Campuchia

VTC1

26/03/20

18:00

D

Saudi Arabia

... - ...

Yemen

VTC1

26/03/20

18:00

D

Palestine

... - ...

Singapore

VTC1

26/03/20

18:00

E

Bangladesh

... - ...

Afghanistan

VTC1

26/03/20

18:00

E

Ấn Độ

... - ...

Qatar

VTC1

26/03/20

18:00

F

Tajikistan

... - ...

Mongolia

VTC1

26/03/20

18:00

F

Nhật Bản

... - ...

Myanmar

VTC1

26/03/20

18:00

G

Thái Lan

... - ...

Indonesia

VTC1

26/03/20

18:00

G

UAE

... - ...

Malaysia

VTC1

26/03/20

18:00

H

Hàn Quốc

... - ...

Turkmenistan

VTC1

26/03/20

18:00

H

Triều Tiên

... - ...

Sri Lanka

VTC1

31/03/20

17:00

A

Maldives

... - ...

Syria

VTC1

31/03/20

17:00

A

Guam

... - ...

Trung Quốc

VTC1

31/03/20

17:00

B

Kuwait

... - ...

Jordan

VTC1

31/03/20

17:00

B

Nepal

... - ...

Australia

VTC1

31/03/20

17:00

C

Hồng Kông

... - ...

Iraq

VTC1

31/03/20

17:00

C

Campuchia

... - ...

Iran

VTC1

31/03/20

17:00

D

Yemen

... - ...

Uzbekistan

VTC1

31/03/20

17:00

D

Singapore

... - ...

Saudi Arabia

VTC1

31/03/20

17:00

E

Qatar

... - ...

Bangladesh

VTC1

31/03/20

17:00

E

Afghanistan

... - ...

Oman

VTC1

31/03/20

17:00

F

Mongolia

... - ...

Nhật Bản

VTC1

31/03/20

17:00

F

Myanmar

... - ...

Kyrgyzstan

VTC1

31/03/20

17:00

G

Malaysia

... - ...

Việt Nam

VTC1

31/03/20

17:00

G

Indonesia

... - ...

UAE

VTC1

31/03/20

17:00

H

Sri Lanka

... - ...

Hàn Quốc

VTC1

31/03/20

17:00

H

Turkmenistan

... - ...

Li Băng

VTC1

04/06/20

17:00

A

Syria

... - ...

Guam

VTC1

04/06/20

17:00

A

Trung Quốc

... - ...

Philippines

VTC1

04/06/20

17:00

B

Nepal

... - ...

Jordan

VTC1

04/06/20

17:00

B

Australia

... - ...

Đài Loan

VTC1

04/06/20

17:00

C

Iraq

... - ...

Campuchia

VTC1

04/06/20

17:00

C

Iran

... - ...

Bahrain

VTC1

04/06/20

17:00

D

Saudi Arabia

... - ...

Palestine

VTC1

04/06/20

17:00

D

Uzbekistan

... - ...

Singapore

VTC1

04/06/20

17:00

E

Oman

... - ...

Qatar

VTC1

04/06/20

17:00

E

Bangladesh

... - ...

Ấn Độ

VTC1

04/06/20

17:00

F

Kyrgyzstan

... - ...

Mongolia

VTC1

04/06/20

17:00

F

Nhật Bản

... - ...

Tajikistan

VTC1

04/06/20

17:00

G

UAE

... - ...

Thái Lan

VTC1

04/06/20

17:00

G

Việt Nam

... - ...

Indonesia

VTC1

04/06/20

17:00

H

Hàn Quốc

... - ...

Triều Tiên

VTC1

04/06/20

17:00

H

Li Băng

... - ...

Sri Lanka

VTC1

09/06/20

17:00

A

Philippines

... - ...

Maldives

VTC1

09/06/20

17:00

A

Trung Quốc

... - ...

Syria

VTC1

09/06/20

17:00

B

Australia

... - ...

Jordan

VTC1

09/06/20

17:00

B

Đài Loan

... - ...

Kuwait

VTC1

09/06/20

17:00

C

Bahrain

... - ...

Hồng Kông

VTC1

09/06/20

17:00

C

Iran

... - ...

Iraq

VTC1

09/06/20

17:00

D

Saudi Arabia

... - ...

Uzbekistan

VTC1

09/06/20

17:00

D

Palestine

... - ...

Yemen

VTC1

09/06/20

17:00

E

Bangladesh

... - ...

Oman

VTC1

09/06/20

17:00

E

Ấn Độ

... - ...

Afghanistan

VTC1

09/06/20

17:00

F

Nhật Bản

... - ...

Kyrgyzstan

VTC1

09/06/20

17:00

F

Tajikistan

... - ...

Myanmar

VTC1

09/06/20

17:00

G

UAE

... - ...

Việt Nam

VTC1

09/06/20

17:00

G

Thái Lan

... - ...

Malaysia

VTC1

09/06/20

17:00

H

Triều Tiên

... - ...

Turkmenistan

VTC1

09/06/20

17:00

H

Hàn Quốc

... - ...

Li Băng

VTC1