TiviHotNEt|
19/11/2019 World Cup 2022 Việt Nam vs Thái Lan 0 - 0 Xem
14/11/2019 World Cup 2022 Việt Nam vs UAE 1 - 0 Xem
11/08/2019 Ngoại Hạng Anh Manchester United vs Chelsea 4 - 0 Xem
10/08/2019 Ngoại Hạng Anh Liverpool vs Norwich City 4 - 1 Xem
08/08/2019 Giao Hữu Quốc Tế Barcelona vs SSC Napoli 2 - 1 Xem
04/08/2019 Ngoại Hạng Anh Liverpool vs Man City 1(4) - 1(5) Xem
29/07/2019 Friendly Tournament AC Milan vs Benfica 0 - 1 Xem
29/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Sporting CP vs Valencia 1 - 2 Xem
29/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Liverpool vs SSC Napoli 0 - 3 Xem
28/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Reading vs Chelsea 3 - 4 Xem
27/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Fulham vs West Ham 0 - 1 Xem
27/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế PSG vs Inter 1 - 1 Xem
27/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Everton vs Sevilla 0 - 1 Xem
27/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Yokohama vs Manchester City 1 - 3 Xem
27/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Vissel Kobe vs Barcelona 0 - 2 Xem
27/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Real Madrid vs Atletico Madrid 3 - 7 Xem
26/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Team K vs Juventus 3 - 3 Xem
25/07/2019 Giao Hữu Quốc Tế Tottenham vs Manchester United 1 - 2 Xem